• Vodný lúč v Novom Meste nad Váhom
  • Naša spoločnosť MATYJET NM, s.r.o. je držiteľom celosvetovo uznávaného certifikátu ISO 9001:2015. ISO 9001:2015

Technológia

Rezanie vodným lúčom

Podstatou delenia materiálov vodným lúčom je obrusovanie deleného materiálu abrazívnym účinkom tlakom vodného lúča s abrazivom. Pracovný tlak vody sa pohybuje v rozmedzí od 100 - 6 200 Bar. Tlakovým zdrojom sú špeciálne vysokotlakové čerpadlá (multiplikátory), ktoré sa líšia príkonom a prietokom vody. Pri rezaní mäkkých materiálov sa používa čistý vodný lúč bez prímesy abraziva. Pre tvrdšie materiály sa používa abrazívny vodný lúč.

Výhody rezania vodným lúčom

  • Studený rez, pri ktorom nedochádza k tepelnému ovplyvneniu rezaného materiálu, vzniknutý rez je bez okují, mikrothrlín, vnútorného pnutia a podobne.
  • Rezanie vodným lúčom je technológia priateľská k životnému prostrediu. Pri rezaní materiálov nevznikajú žiadne ekologicky nevhodné splodiny.
  • Maximálna univerzálnosť použitia pre akékoľvek materiály a ich hrúbky.
  • Možnosť rezania i veľmi ťažko opracovateľných materiálov, i po tepelnom spracovaní.
  • Relatívne vysoká presnosť vyrezaných tvarových dielov, celková presnosť tvaru je v tolerancii ±0,1mm.